top of page
IMG_0496.jpg

Wspólnoty

  • Zachęcamy wszystkich do zaangażowania się we wspólnoty gromadzące się w naszej świątyni. To wyjątkowe miejsca, gdzie można spotkać innych wierzących, dzielić się swoją wiarą i razem budować silną wspólnotę.

  • To miejsce, gdzie możesz razem z innymi modlić się, dzielić swoimi intencjami i doświadczeniem wiary. Wspólna modlitwa wzmacnia więzi i umacnia wiarę.

  • Nasze wspólnoty oferują różnego rodzaju formacje, rekolekcje, spotkania biblijne czy warsztaty. To doskonała okazja do pogłębienia swojej wiary, otwierania serca i dzielenia się swoimi radościami i troskami.

bottom of page