Paulini Wrocław

Nowe meble w zakrystii

Nowe meble w zakrystii

Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła to miejsce szczególnej obecności Matki Bożej i chcemy, by nasza świątynia wyglądała coraz piękniej, dlatego planujemy w najbliższym czasie wyposażyć zakrystię w nowe meble. Wierzymy, że dzięki Waszej ofiarności uda się wykonać tę pracę.

Prosimy Was o modlitwę w intencji tego dzieła oraz o wsparcie finansowe.

Swój dar na nowe meble można złożyć: w zakrystii, w kancelarii parafialnej, używając ofiaromatu (wybierając odpowiedni kafelek z przeznaczeniem na nowe meble) lub wpłacając na specjalne konto (02 1090 2398 0000 0001 5612 4829).

Na stoliku z prasą wyłożone są ulotki ze szczegółami dotyczącymi zbiórki.

Galeria