Paulini Wrocław

I-sze soboty miesiąca

I-sze soboty miesiąca

W naszym Sanktuarium u Matki chcemy włączyć się w modlitwę wynagradzającą, która w pierwsze soboty miesiąca płynie z wielu miejsć na świecie. W kolejnych miesiącach chcemy swoją małą miłością wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi: obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu, przeciw Jej Dziewictwu, przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu, obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki oraz bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.

Zapraszamy Was serdecznie. Program jest niezmienny od wielu lat:

Galeria