Paulini Wrocław

Życzenia od Paulinów

Życzenia od Paulinów

Niech Nowonarodzony Jezus, pozostając zawsze w Naszych sercach, napełnia je swoją Miłością i Pokojem. Niech obdarza łaską wiary i z każdym dniem bardziej pozwala oświadczać głębokiego zdumienia i radości w zgłębianiu Tej wielkiej tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. A pokorna Dziewica z Nazaretu niech prowadzi ku Dziecięciu, które nazywa siebie Chlebem Życia. Tylko ten Chleb w pełni wzmacnia i pokrzepia na Życie Wieczne. Wielu Bożych łask na Nowy Rok 2019!

Życzą Ojciec Proboszcz i Duszpasterze