Paulini Wrocław

Wspólnoty

Wspólnoty

„Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy*, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba
(1 Kor 10,16 –17).

Wspólnota jest tą przestrzenią, w której dzieląc coś z kimś uczestniczymy wspólnie w konkretnym dobru. Dobrem wspólnot naszej parafii oczywiście jest sam Jezus, który przychodzi do poszczególnych grup (wspólnot), by ofiarować im siebie.

Wspólnota religijna nie jest wymysłem człowieka, ale wyrazem woli Boga – „podobało się jednak Bodu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud, który by Go poznawał w prawdzie i zbożnie Mu służył...".

Czy Maryja nie trwała jednomyślnie z uczniami na modlitwie w Wieczerniku podczas Zesłania Ducha Świętego? Czy Jezus nie prosił za Swoimi uczniami, aby „byli jedno”? Czy św. Paweł nie nawołuje, aby wspólne gromadzenie się na Eucharystii (łamaniu Chleba) służyło budowaniu Kościoła?

Tak i my, na wzór Jezusa, Maryi i rzeszy świętych gromadzimy się we wspólnotach, by poznawać, zbliżać się do Boga i uwielbiać Go we wspólnocie na wzór najdoskonalszej ze wspólnot – Trójcy Świętej : Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Domowy Kościół

Domowy Kościół

Domowy Kościół to rodzinny ruch świeckich w Kościele, działający w ramach Ruchu Światło-Życie,...

więcej
Neokatechumenat

Neokatechumenat

W naszej parafii istnieją obecnie 5 wspólnot neokatechumenalnych, którym posługują ojcowie...

więcej
Koinonia Jan Chrzciciel

Koinonia Jan Chrzciciel

Charyzmat Wspólnoty... Nazwa „Koinonia Jan Chrzciciel” wyraża istotę wspólnoty: mówi o tym,...

więcej

Jasnogórska Rodzina Różańcowa

W naszej parafii Rodzina Różańcowa istnieje od 1993r. Obecnie jest w niej 7 Róż Różańcowych,...

więcej
Chór

Chór "Vita Nova"

Chór "Vita Nova" został założony w 2013 roku przez p. Esterę Gąsowską-Konieczną i działa przy...

więcej