Paulini Wrocław

Sanktuarium

Sanktuarium

Najświętsza Maryja Panna z Jasnej Góry

Niewielu z nas uświadamia sobie ogrom daru, jaki został nam dany w Najświętszej Maryi Pannie z Jasnej Góry. Pani nasza Częstochowska jest naszą i Mamą i Królową. W jednej Osobie czcimy te dwie wielkie godności.

Mamą jest nam Maryja z postanowienia Bożego, kiedy Jezus w testamencie z krzyża zostawił nam Ją jako Matkę wszystkich Swoich dzieci. Ale nie tylko dlatego. Maryja ukochała Jasną Górę i tam rozbiła swój namiot. Ukochała Polskę i od wieków oczekuje nas – swoje dzieci – w Jej domu, w Jasnogórskim Sanktuarium.

Jej troska dotyczy nie tylko poszczególnych jej dzieci, ale całego narodu, którego zapragnęła być Królową. I tak się stało. Od 1 kwietnia 1656 roku sprawuje nad nami rządy. Jest nam Panią, Królową, szczególną obroną i pomocą.

Jej zatroskane Oblicze oczekuje Ciebie w Jej domu. Nie wahaj się wstąpić choćby na chwilę. Przyjdź i doświadcz miłości Twojej Mamy – Twojej Królowej.

Peregrynacja Ikony Matki Bożej

Peregrynacja Ikony Matki Bożej

Miłość Maryi – Twojej Matki nie ogranicza się do bezczynnego oczekiwania Ciebie w jasnogórskich...

więcej