top of page
3f7674b7b688706c4739e74bc393c893_edited.jpg

Peregrynacja ikony

Maryja pragnie nawiedzić Twój dom, by Ci pomóc, aby rozpalić to co zagasło, oczyścić to, co się zbrukało, wyprostować to, co się złamało, zjednoczyć to, co się rozproszyło. Gdyby grzechy Twoje były czerwone jak szkarłat, przez łaskę Jezusa Chrystusa, którego niesie tobie Jego Matka, wybieleją, jako śnieg.

Nie lękaj się Jej przyjąć, pomimo poczucia win i niegodności. Maryja chce przyjść do Ciebie nie po to, aby Cię sądzić i czynić Ci wyrzuty, ale by Ci pomóc, by Cię dźwignąć, pocieszyć, obudzić nadzieję, stać się oddechem twojego trudnego, umę­czonego życia i wskazać Ci jedyną, niezawodną drogę w ramionach Kościoła świętego i Tego, który jest życiem Kościoła ­Jezusa Chrystusa.

Przyjmij Ją całym sercem

Ewangelia Łukasza opisuje, jak Maryja przyniosła Jezusa do domu Zachariasza i Elżbiety. Ile radości wniosła w ich dom! Z tym samym Jezusem pragnie przyjść teraz do Ciebie, aby drgnęło w Tobie serce z radości, jak drgnęło dziecię pod sercem Elżbiety. Zawołała ona: A skądże mi to, że Matka Pana mego przyszła do mnie? (Łk 1, 39-45). Skąd i nam ten zaszczyt, skąd ta radość? Jak to się dzieje, że Ona nie chce omijać Twojego domu, choć tyle w tobie słabości, a może i grzechów?

Gdy Maryja zapuka do Twojego domu, otwórz Jej drzwi na oścież i przyjmij Ją całym sercem, z chrześcijańską gościnnością. Gdy wejdzie w progi Twojego domu, otwartego dla Niej na oścież, przyniesie Ci Jezusa, Boga Wcielonego i wprowadzi do Twojej rodziny taką radość Bożą i miłość do ludzi, że wypełni się Twoje serce nowym ży­ciem. Wtedy odrodzi się Twoje życie rodzinne, będzie lepsze, Boże i świętsze.

Ale przyjmij Bożą Matkę gorąco, serdecznie, jak kochające dziecko. Przygotuj się na Jej przyjęcie. Niech dzień Nawiedzenia będzie wielkim świętem Twoim i Twojej rodziny. Oczyść się przedtem w sakramencie pokuty. A potem przyjmij w Komunii świętej Chrystusa Eucharystycznego do serca Twojego. Niech Jego Matka ucieszy się, widząc Ciebie pojednanego i zjednoczonego z Bogiem. Uczyń wszystko, aby przygotować swoje serce i duszę tak, by Boża Matka uradowała się Tobą, jak nieraz Matki ziemskie radują się swoimi dziećmi. Zrób Jej serdeczną, dziecięcą radość.

A gdy już zagości w Twoim domu, módl się! Módl się wiele, żarliwie. Chwal Ją, uwielbiaj, śpiewaj Jej, mów Jej wszystko, co Twoje serce dyktuje, opowiadaj Jej o swoich troskach, kłopotach, a także o radościach Twojego życia rodzinnego. Odmawiaj różaniec i rozważaj tajemnice Jej życia z Chrystusem.

Czego pragnie Maryja od Ciebie?

Oddaj Jej całą twoją rodzinę po wszystkie czasy. Oddajcie Jej wszystkich członków rodziny i samego siebie. Oddajcie się Jej gorąco, bezgranicznie w macierzyńską niewolę miłości. Jeżeli już jesteś Jej oddany, ponów serdecznie akt Twojego oddania.

Uczyń to tak, jak potrafisz - szczerze i gorąco. Pamiętaj o tym, co powiedział św. Maksymilian Maria Kolbe, że jeżeli ktoś odda się Matce Bożej i aktu tego nigdy nie odwoła, a przecież byś tego nigdy nie uczynił, Maryja zawsze będzie uważała Ciebie za absolutną własność swoją i będzie się Tobą szczególnie opiekowała aż do śmierci.

Gdy obraz Nawiedzenia odejdzie z Twego domu wiedz, że już na zawsze pozostaniesz w szczególny sposób własnością Maryi. Ponawiaj ten akt oddania często, choćby własnymi, prostymi słowami.

 

Zaproś Ją do siebie!

Zapisy na peregrynację

  • w zakrystii

  • w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania - osobiście lub telefonicznie
    (71 799 04 85, wew. 22 lub kom. 506 066 297)

bottom of page