Paulini Wrocław

Stanowisko Rady Stałej KEP wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich

Stanowisko Rady Stałej KEP wobec  działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowskiem Rady Stałej KEP wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich.

Można je przeczytać na stronie Epispopatu Poski (link)