Paulini Wrocław

Koinonia Jan Chrzciciel

Koinonia Jan Chrzciciel

Charyzmat Wspólnoty...


Nazwa „Koinonia Jan Chrzciciel” wyraża istotę wspólnoty: mówi o tym, czym ona jest i co czyni. Koinonia jest więc wspólnotą przyjaciół, powołaną do ewangelizowania w mocy Ducha Świętego. Przykładem jest Jan Chrzciciel, który dawał świadectwo i swoim życiem wskazywał na Jezusa. Tym, co Koinonię wyróżnia, jest pierwsze głoszenie Ewangelii, otwartość na znaki charyzmatyczne oraz intensywne życie wspólnotowe.


Koinonia Jan Chrzciciel, która powstała na skutek silnego doświadczenia Ducha Świętego jest Stowarzyszeniem w służbie Nowej Ewangelizacji i pragnie przyczynić się do udzielenia odpowiedzi na wyzwania stojące przed współczesnym Kościołem, oferując ewangelizację nową w swej gorliwości, w metodach i środkach wyrazu, zgodnie ze wskazaniami aktualnego Magisterium Kościoła. Wspólnota składa się z dwóch „części”: ze Wspólnoty Wewnętrznej i Zewnętrznej. Wspólnotę Wewnętrzną tworzą Siostry i Bracia Celibetariusze (w tym kapłani) składający według reguły Koinonii śluby czystości. Wspólnotę Zewnętrzną tworzą rodziny, osoby samotne, młodzież, studenci – w sumie wszystkie inne stany społeczne. Obie te „części” tworzą całość Koinonii, pozostają w tym samym powołaniu, „Głosu wołającego na pustkowiu: Prostujcie ścieżki Panu” ale na sposób odpowiedniego stanu. Tam gdzie sytuacja na to pozwala powstają Oazy z Pasterzem Oazy na czele.


Historia...


Wspólnota powstała w 1979 roku, z inicjatywy argentyńskiego kapłana o. Ricardo Arganaraz. Tuż po święceniach kapłańskich o. Ricardo wyjechał do Włoch, która od tej pory stała się jego drugą ojczyzną. Pod koniec lat ’70 został powołany przez Pana do tworzenia nowego dzieła pastoralnego. Wraz z dwoma braćmi i jedną siostrą zamieszkał w Camparmo, górskiej miejscowości w prowincji Vicenza. Rozpoczęli oni tam życie poświęcone modlitwie, pracy i nauce. W tej samotności początkowo wsłuchiwali się w Słowo Boże i zakorzeniali w braterskiej przyjaźni oraz doświadczaniu Bożej Opatrzności, która troszczyła się o każdą dziedzinę ich życia. Data powstania Koinonii została oficjalnie ustalona na 1 stycznia 1979 r. - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, w związku z mającą wówczas miejsce pielgrzymką braci do Świętego Domu w Loreto. Modlitwa od początku stanowiła centrum życia wspólnoty i każdego z jej członków. Po roku życia w samotności zaczęły napływać do niej osoby pragnące doświadczyć modlitwy i wspólnoty. Sprawiło to, że pierwsi bracia opuścili dotychczasowy, nieco monastyczny i rolniczy styl życia, aby poświęcić się przyjmowaniu i apostolstwu osób przybywających na spotkania.


Od czasu ukonstytuowania się wspólnoty Koinonia Jan Chrzciciel znalazła wielu kontynuatorów nie tylko we Włoszech ale w całej Europie i poza nią.


We Wrocławiu w 1992 o. Ricardo, o. Emmanuel, Pepe Prado i kilku innych braci z Koinonii zorganizowało Kurs Paweł. Kurs ten zapoczątkował wspólnotę we Wrocławiu. Wspólnota charyzmatyczna „Idzie Jezus” przez pięć lat naśladowała Koinonię, postępowała wiernie w nowym powołaniu i po tych pięciu latach próby i rozpoznawania w roku 1997 na stałe została przyjęta do struktury Koinonii Jan Chrzciciel.


Struktura Wspólnoty Wrocławskiej...


Wspólnota Koinonia Jan Chrzciciel we Wrocławiu jest prawnie cywilnym Stowarzyszeniem Koinonia Jan Chrzciciel Oaza Wrocław, założonym w 1996 roku. Strukturalnie obejmuje swoją opieką Wrocław, Legnicę, Kalisz, Poznań i Łódź. Od 1997 roku posiada Asystenta Kościelnego w osobie Proboszcza i Przeora OO. Paulinów  lub w zastępstwie wyznaczonego przez niego księdza (od 1998 roku o. Bogdan Waliczek, od 2005 o. Emanuel Matusiak, od 2008 o. Mariusz Tabulski). Od stycznia 2010 roku pisemnie nominowanym przez księdza Arcybiskupa Mariana Gołębiowskiego Asystentem Kościelnym pozostaje o. Mariusz Tabulski. Koordynatorem Wspólnoty jest Marek Maj, który z Januszem Wróblem i Piotrem Chmurą tworzą Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd powołał,  jako ciało doradcze przy Koordynatorze Wspólnoty 11 osobową Radę Pastoralną. Walne Zgromadzenie Koinonii Jan Chrzciciel Oaza Wrocław tworzy Konwent Seniorów Koinonii.


Stowarzyszenie Koinonia Jan Chrzciciel Oaza  Wrocław realizuje powołanie, jakim żyje cała Koinonia i pozostaje w szerszych strukturach Koinonii Jan Chrzciciel na zasadzie federacji.


Na Koinonię Jan Chrzciciel Oaza  Wrocław składająca się :
--> 34 Wspólnoty Rodzinne zrzeszające mieszkające w pobliżu siebie członków Koinonii, którzy zachowując odrębność zamieszkania, uczestniczą we wspólnych spotkaniach i KJCh odbywają się wspólne spotkania ewangelizacyjne i formacyjne,
--> comiesięczne spotkania członków wspólnoty zwane spotkaniami Koinonii,
--> cotygodniowe Spotkania Ewangelizacyjne w każda środę w Kościele o. Paulinów,
--> comiesięczną, w drugą niedzielę miesiąca  msze św za chorych,
--> 123 Domy Modlitwy, czyli  domy rodzinne, w których zamieszkujące je rodziny czy osoby samotne zapraszają na wspólną modlitwę i składają świadectwo wiary,
--> 12 Posług, w tym inn. Diakonia Muzyczna, Posługa rodzin, Posługa w zakładach karnych, Posługa Modlitwy wstawienniczj itd., a w szczególności Szkoła Nowej Ewangelizacji.


Szkoła Nowej Ewangelizacji SNE, otwarta dla wszystkich, kształtuje ewangelizatorów potrafiących konkretnie i praktycznie przekazywać orędzie ewangeliczne. Szkoła oferuje programy formacyjne na rożnych poziomach: formacja życia chrześcijańskiego, formacja ewangelizatorów, formatorów i dyrektorów szkół ewangelizacji. 


Koinonia we wszystkich wymiarach swojej działalności pastoralnej wpisuje się aktywnie w struktury kościelne, wnosząc własne doświadczenie w realizowanie lokalnych planów duszpasterskich.


Obecnie SNE jest Parafialną Szkołą Nowej Ewangelizacji i działa na podstawie złozonego w Parafii św. Mikołaja we Wrocławiu Statutu.


Duchowość...


Duchowość Koinonii Jan Chrzciciel oparta jest na charakterystycznym dla niej określeniu KeKaKo i przeżywana jest w duchu Jana Chrzciciela głoszącego i wskazującego Jezusa-Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata.


Duchowość ta promuje nową mentalność, pozwalającą przejść od pragnienia Kościoła, który jest zewangelizowany do Kościoła, który ewangelizuje; od wyjaśniania, kim jest Jezus do przedstawiania Go jako żywą Osobę działającą poprzez Ducha Świętego. Ke oznacza kerygmat: dynamiczne i skuteczne głoszenie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz zesłania Ducha Świętego. Dla nas oznacza także bycie świadkiem naszego osobistego spotkania z Jezusem tak, jak był nim Jan Chrzciciel.


Ka oznacza charyzmat, a dosłownie dar łaski. Darem w swej istocie jest sam Duch Święty, który udziela nam charyzmatów, które potwierdzają głoszone Słowo i budują wspólnotę. Dla nas oznacza to żyć w duchu Pięćdziesiątnicy, posługując charyzmatami i pozostając w atmosferze radości, jaka była udziałem Jana Chrzciciela, który już w łonie swojej matki, Elżbiety, został napełniony Duchem Świętym.


Ko dosłownie oznacza komunię. Od osobistego spotkania z Jezusem jesteśmy doprowadzani do komunii z Ojcem i wszczepieni w jedno ciało złączone więzią doskonałości. Dla nas to życie w przyjaźni jako jeden lud, ożywiany wiernością i hojną służbą, na wzór Jana Chrzciciela, który gotów był oddać życie, aby ukazać światu Mesjasza.


Opiekun...
 
ks. Paweł
 
Spotkania...

II niedziela miesiąca, godz. 13.30
Msza św. z modlitwą o uzdrowienie
Kościół św. Antoniego we Wrocławiu
Ul. św. Antniego 30 
IV niedziela miesiąca, godz. 14.00
Msza św. 
Sala LO XIV we Wrocławiu
Al. Brücknera 10
Spokania w III środę miesiąca, godz. 19.30
Modlitwa
Kościół św. Antoniego we Wrocławiu
Ul. św. Antniego 30