Paulini Wrocław

Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała

Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała

Zapraszamy w każdą czwartą środę miesiąca na modlitwę uwielbienia Boga. Chcemy w naszym sanktuarium z Maryją zawierzać Jezusowi wszystkie nasze choroby - duszy i ciała,  za przyczyną Maryi prosić Syna Bożego, aby przemieniał nasze serca i uczył nas miłości. Przez wstawiennictwo Matki Bożej będziemy zawierzać Bogu wszystko, przede wszystkim to, co jest dla nas trudne i gorzkie.

Najbliższe spotkanie 23 listopada 2022 r.

Plan spotań:
18:00 - Eucharystia
19:00 - modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała