Paulini Wrocław

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 4 kwietnia OGŁOSZENIA

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 4 kwietnia OGŁOSZENIA

1.  Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – Jezus Chrystus nasza Pascha powstał z martwych dla nas! Świętujemy zwycięstwo naszego Pana nad śmiercią i grzechem.

2. Msze święte w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 14.00, 16.00 i 18.00.

3. Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz spowiedź święta w dniach oktawy Wielkanocnej będzie po południu - od godz. 15.00 do 18.00.

4. Zakończyliśmy Triduum Paschalne. Dziękujemy wszystkim, którzy włożyli wiele serca i pracy w przygotowanie świątyni oraz asyście liturgicznej, dzięki której uroczyście przeżywaliśmy zawarte w nim treści.

5. W przyszłą niedzielę o godz. 14.00 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie prowadzona przez wspólnotę „Koinonia Jan Chrzciciel”. Nie będzie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00. Zachęcamy do modlitwy Nowenną do Bożego Miłosierdzia w naszych rodzinach.

6. Przypominamy, że osoby przebywające w kościołach mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.

7. Dziękujemy z serca wszystkim, którzy trwają z nami w duchowej łączności; wszystkich wspierających nas, paulinów wrocławskich, miłością, modlitwą, życzliwym słowem i materialnie.

ŻYCZENIA:
Kard. Stefan Wyszyński powiedział: "Chrystus po Zmartwychwstaniu zapłacił ludziom detaliczną dobrocią, serdecznością, bliskością i radością za zniewagi doznane przed śmiercią. Jakże On jest wielkoduszny i wspaniałomyślny! (...) Taka jest właśnie miłość, taka jest prawdziwa przyjaźń!”.
 
Niech Chrystus Zmartwychwstały rozpala Wasze serca do wiary i pokrzepia w troskach, niech napawa nadzieją, że warto wciąż zaczynać od nowa, niech w codzienność wnosi pokój i pewność, że wszystko ma swój czas. Niech radosne „Alleluja” będzie dla Was ostoją zwycięskiej miłości, niech bliskość naszego Zbawiciela pomoże zapalić Wasze serca do czynów miłosierdzia wobec bliźnich. Tego i wielu łask życzymy na te święta Wielkanocne.