Paulini Wrocław

77 POŻYTKÓW z pobożnego uczestniczenia we Mszy Świętej

77 POŻYTKÓW z pobożnego uczestniczenia we Mszy Świętej

77 pożytków z pobożnego słuchania Mszy Świętej

(zostały wyjęte ze wspaniałej książki ks. Marcina z Kochem "Wykład Mszy Św.")

Ze wszystkich szkód i strat na świecie, żadnej nie ma większej, niż nieznajomość tej Najświętszej Ofiary.