Paulini Wrocław

Odwołanie dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej

Odwołanie dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej
JÓZEF KUPNY Arcybiskup Metropolita Wrocławski

ODWOŁANIE DYSPENSY OD OBOWIĄZKU UCZESTNICZENIA WE MSZY ŚWIĘTEJ W NIEDZIELE I ŚWIĘTA NAKAZANE Z DNIA 27 MARCA 2020 R.

W związku ze zniesieniem przez władze państwowe ograniczeń co do liczby osób mogących uczestniczyć w liturgii w kościołach i kaplicach, jako Arcybiskup Metropolita Wrocławski, postanawiam z dniem 6 czerwca 2020 r. o zakończeniu obowiązywania Dyspensy od obowiązku uczestniczenia we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane udzielonej dnia 27 marca 2020 r. (L.dz. 269/2020) i obowiązującej do jej odwołania.

Oznacza to, że ponownie dotyczy wszystkich wiernych Archidiecezji Wrocławskiej obowiązek uczestniczenia we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wypływający z przykazania Bożego, a określony w przykazaniu kościelnym oraz prawie kanonicznym.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że Kościół naucza, iż tylko Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki. Jeśli natomiast wierni są usprawiedliwieni dla ważnego powodu np. choroba, opieka nad bliźnim wynikająca z przykazania miłości, a w czasie epidemii należy też wspomnieć o silnym poczuciu obawy przed zarażeniem, to wtedy nie obciążają swojego sumienia (por. KKK 2181).

Gorąco zachęcam wszystkich wiernych Archidiecezji Wrocławskiej do ożywienia życia sakramentalnego z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa w czasie pandemii.