Paulini Wrocław

Ogłoszenia na V Niedzielę Wielkiego Postu

Ogłoszenia na V Niedzielę Wielkiego Postu
 1. Biorąc pod uwagę zagrożenie życia i zdrowia oraz ze względu na wprowadzony przez władze państwowe stan epidemii, biskup diecezjalny Józef Kupny, udzielił dyspensy na czas nieokreślony (tzn. do odwołania) od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i inne dni świąteczne nakazane wiernym Archidiecezji Wrocławskiej i wszystkim przebywającym w tym czasie na jej terytorium.
  Oznacza to, że nieobecność na Mszy Świętej w niedzielę lub święto nakazane w czasie obowiązywania dyspensy nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcił, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.
 2. W naszej świątyni sprawujemy Eucharystię przy drzwiach zamkniętych bez udziału wiernych. Wszystkie intencje zamówione w naszym sanktuarium będą każdego dnia odprawione. Sprawujemy również każdego dnia dodatkową Mszę Świętą w Waszych intencjach.
 3. Dla wiernych, którzy pragną przyjąć Komunię Świętą, będzie możliwość Jej przyjęcia o godz. 12.00, 15.00 i 17.30 od poniedziałku do piątku. 
 4. Od poniedziałku do piątku od 9.00 do 12.00 oraz od 15.00 do 17.30 będzie otwarty kościół dla wiernych.  Przebywać w świątyni może jednak maksymalnie 5 osób. Zapraszamy do krótkiej adoracji Jezusa z uwzględnieniem tych, którzy może będą czekać na zewnątrz, by nawiedzić Jezusa.
 5. Spowiedź w tym tygodniu również od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 12.00 oraz 15.00 do 17.30. W sobotę i niedzielę nie posługujemy w sakramencie pokuty.
 6. Kancelaria jest czynna w godzinach jej urzędowania. Zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu telefonicznego, jeśli to możliwe, by wyjaśnić niektóre sprawy czy zapytania.
 7. Msza Święta Wynagradzająca w pierwszą sobotę miesiąca zostaje odwołana.
 8. W tym miesiącu, według zalecenia księdza Biskupa nie udamy się do chorych z sakramentalną posługą. Posługę duszpasterską wobec chorych wypełnimy, udając się do nich wyłącznie w sytuacji zagrożenia ich życia.
 9. W tym tygodniu Bóg odwołał do siebie śp. Janinę Laskowską oraz Marię Wiśniewską. Polećmy je oraz zmarłych z naszych rodzin Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
 10. Serdecznie dziękuję moim braciom kapłanom za ich posługę duszpasterską w czasie epidemii, a Wam za zrozumienie i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Ufamy, że ten czas próby przeżywany przez nas wszystkich z wiarą, nadzieją i miłością przyczyni się do wzrostu duchowego w życiu poszczególnych wiernych oraz pomnożenia dobra wspólnoty Kościoła. Zwracamy się z prośbą do wszystkich wiernych, abyście w trudach i cierpieniach, których teraz szczególnie doświadczacie, łączyli się z naszym Panem i Zbawicielem, składając Bogu duchową ofiarę w intencji ustania epidemii i odnowy duchowej narodu. Zachęcamy Was wszystkich, abyście wraz z naszym Biskupem Józefem oraz kapłanami w duchowej łączności modlili się wypraszając wstawiennictwa i opieki Jasnogórskiej Matki Kościoła oraz Świętych Patronów.