Paulini Wrocław

Modlitwa o uzdrowienia duszy i ciała

Modlitwa o uzdrowienia duszy i ciała

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. (Mateusz 4, 23-24)


Zapraszamy w każdą czwartą środę miesiąca na modlitwę uwielbienia Boga. Chcemy w naszym sanktuarium z Maryją zawierzać Jezusowi wszystkie nasze choroby - duszy i ciała,  za przyczyną Maryi prosić Syna Bożego, aby przemieniał nasze serca i uczył nas miłości. Przez wstawiennictwo Matki Bożej będziemy zawierzać Bogu wszystko, przede wszystkim to, co jest dla nas trudne i gorzkie.


Najbliższe spotkanie 28 października 2020 r.:

17:30 - naboźeństwo Maryjne
18:00 - Eucharystia
19:00 - modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała (do 20.00)

Kolejne spotkania są zaplanowane na: 25 listopada, 23 grudnia.

Galeria