Paulini Wrocław

Stałe dyżury Ojców

Stałe dyżury Ojców

W okresie wakacji ojcowie nie mają stałych dyżurów


Dyżury mogą ulec zmianie z powodu nieobecności Ojców. Pozostali Ojcowie nie mają stałych dyżurów w konfesjonale