Paulini Wrocław

Komisja Charytatywna

Komisja Charytatywna niesie wsparcie Osobom potrzebującym pomocy materialnej i duchowej, wedle ewangelicznej zasady: „niech moja prawa ręka nie wie, co czyni lewa” (por. Mt 6,3). Wypełniając w ten sposób uczynki miłosiernej miłości względem Braci i Sióstr z terenu naszej Parafii.

Panie posługujące w Komisji Charytatywnej m.in.:

Komisja pomaga zatem w ramach możliwości każdej Osobie, jednak musimy jasno powiedzieć, że nie da się pomóc wszystkim, zaradzić każdej potrzebie, jednak każda wyciągnięta w ich stronę ręka jest darem dla Jezusa. I w tym jest jeszcze coś ważnego, o czym mówiła kiedyś Matka Teresa z Kalkuty: „ Ile razy robisz coś dobrego dla drugiego człowieka, wtedy zawsze dokonuje się Boże Narodzenie – W TOBIE”! I proszę zauważyć, że wówczas będziemy mieli rzecz przedziwną, bo święta Bożego Narodzenia będziemy mogli przeżywać nie tylko raz w roku 25 grudnia, ale wiele razy, nawet w środku gorącego lata.

Jeżeli chciałbyś wspomóc Komisję Charytatywną skontaktuj się z o. Mirosławem Bijatą (Proboszczem) lub z Panią Bogumiłą Tomkiewicz.

Za wszelką pomoc serdeczne Bóg Zapłać