Paulini Wrocław

Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

Galeria

Ogłoszenia na 4. Niedzielę Wielkanocną

Ogłoszenia na 4. Niedzielę Wielkanocną

W IV niedzielę wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, dziękujemynaszemu Ojcu w niebie za dar pasterzy w Kościele: za Ojca świętego, Biskupów, Kapłanów. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie z naszej parafii i naszych rodzin. Polecamy Panu Bogu przez Serce...

czytaj więcej
Ogłoszenia na 3. Niedzielę Wielkanocną

Ogłoszenia na 3. Niedzielę Wielkanocną

We wszystkich kościołach naszego kraju, III niedziela wielkanocna, ustanowiona została Drugim Narodowym Dniem czytania Pisma Świętego. W tym roku będzie czytany tekst Listu św. Pawła do Rzymian. Jest to ogólnopolska inicjatywa min. Dzieła Biblijnego św. Jana Pawła II. Rozpoczyna ona...

czytaj więcej
Ogłoszenia na Niedzielę Miłosierdzia

Ogłoszenia na Niedzielę Miłosierdzia

Kończy się oktawa uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. II niedziela wielkanocna, nazywana jest - Niedzielą białą.Obchodzimy ją również, jako ŚwiętoBożego Miłosierdzia. Pragniemy to Boże Miłosierdzie szczególnie zauważyć, podkreślić i przeżyć,wyrażając naszą wdzięczność Bogu przez...

czytaj więcej
Ogłoszenia na Zmartwychwstanie Pańskie

Ogłoszenia na Zmartwychwstanie Pańskie

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – Jezus Chrystus nasza Pascha powstał zmartwych dla nas! Świętujemy zwycięstwo naszego  Pana nad śmiercią i grzechem. Msze św. o godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00.  Dzisiejsza niedziela to  zarazem I niedziela miesiąca. W związku z tym, Adoracja...

czytaj więcej
Ogłoszenia duszpasterskie - Niedziela Męki Pańskiej

Ogłoszenia duszpasterskie - Niedziela Męki Pańskiej

Niedzielą Męki Pańskiej zwaną - Palmową, rozpoczynamy misterium Wielkiego   Tygodnia. Dziś na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, święcimy palmy. Poświęcenie palm na każdej Mszy świętej. Uroczysta Procesja z palmami na Mszy św. o godz. 10.30. Zapraszamy na ostanie...

czytaj więcej
Ogłoszenia duszpasterskie - 2. Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia duszpasterskie - 2. Niedziela Wielkiego Postu

 W II niedzielę Wielkiego Postu zwaną Ad Gentes,  Kościół w Polsce obchodzi Dzień Modlitwy i Solidarności z Misjonarzami. Oprócz postów i wyrzeczeń, jakie możemy podjąć, by wesprzeć 2032 polskich misjonarzy w prowadzeniu dzieł ewangelizacyjnych, charytatywnych, medycznych i edukacyjnych,...

czytaj więcej
Ogłoszenia duszpasterskie - 1. Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia duszpasterskie - 1. Niedziela Wielkiego Postu

W Środę Popielcową – 14 lutego, rozpoczęliśmy Wielki Post. Jest to dla ludzi wierzących czas łaski, aby przez post, modlitwę i jałmużnę przyjąć słowo Boga wzywające do głębokiej przemiany swojego życia. Kościół pragnie nam w tej drodze pomagać. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i rozważania...

czytaj więcej
Ogłoszenia duszpaserskie - Niedziela Chrztu Pańskiego

Ogłoszenia duszpaserskie - Niedziela Chrztu Pańskiego

Niedzielą Chrztu Pańskiego kończymy w liturgii Kościoła okres Bożego Narodzenia, rozpoczynając od jutra okres zwykły. W Polsce istnieje tradycja pozostawiania choinek i szopek w kościołach do święta Ofiarowania Pańskiego, które przypada 2 lutego. Dzisiejsza niedziela jest jednocześnie...

czytaj więcej
Ogłoszenia duszpasterskie - Niedziela św. Rodziny

Ogłoszenia duszpasterskie - Niedziela św. Rodziny

Dzisiejszej niedzieli, zbiega się ze sobą kilka bardzo ważnych wydarzeń: Obchodzimy święto - Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Z tej racji w dniu dzisiejszym na Mszy św. o godz. 10.30 ponowią swoje przyrzeczenia małżeńskie, małżonkowie, którzy przed 50-ciu i 25-ciu laty, w tej świątyni...

czytaj więcej